Šestihranné tyče

  • kontinuálně odlévané

 

Slitiny

JM 1 - CuSn7Pb6Zn4

  ČSN 423035
  (Červená bronz)
Odpovídající normy :
SS 5204 NS 16530 DS5204
BS 1400 LG 2 DIN 1705
GZ/GC-CuSn7ZnPb SFS
GZ-CuSn7ZnPb SAE 660
CA9 32

Náčrtek (1K)Standardní délky :  3000 mm
Tolerance rozměru :  D +0,2/-0

A / F:  
 
U našich materiálů stačí 1 mm přídavek na plochu.
Např. hotový výrobek 200x100 požaduje polotovar 202x98.
  Čísla uvedená v závorkách udávají množství na skladě